PSYCHOLOGIE

HULPVRAAG

 • "Mijn kind is overbeweeglijk en kan moeilijk stilzitten."
   

 • "Ik heb een vermoeden van AD(H)D bij mijn dochter/zoon.”
   

 • “Mijn kind heeft angst tijdens toetsen, spreekbeurten en prestatiemomenten.”
   

 • “Mijn kind wordt gepest op school.”
   

 • “Onze dochter/zoon heeft het moeilijk met onze scheiding en ondervindt hier last van.”
   

 • “Mijn kind voelt zich minderwaardig tegenover leeftijdsgenoten.”

 • “Mijn kind heeft een diagnose gekregen en vindt het moeilijk om dit te aanvaarden.”

 • Met deze bezorgdheden kan u bij onze psychologisch consulent terecht.

 
 

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

Kinderen en jongeren met aandacht-, concentratie, intelligentie- en sociaal-emotionele moeilijkheden zijn welkom in onze groepspraktijk. Kinderen kunnen steeds telefonisch of via mail aangemeld worden door het CLB, arts, zorgleerkracht of op eigen initiatief. In een eerste contact bekijken we samen de hulpvraag en wat we voor u kunnen betekenen.

Thema’s waar aan gewerkt kan worden zijn; faalangst, pesten, scheiding verwerken, sociale vaardigheden, laag zelfbeeld, diagnose aanvaarden, … . Dit aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek (testing, vragenlijsten, …) intelligentiebepaling, spelcounseling en relaxatie.

 

BEGELEIDING

Een standaard testafname duurt minstens 1u aan een uurtarief van €50. Een volledige intelligentiebepaling bedraagt €150 (twee uur testafname + bespreking testresultaten). Naast testing, bied ik begeleidingsmomenten (‘sessies’) aan. Ik werk vraaggericht, d.w.z. dat afhankelijk van de hulpvraag de begeleidingsinhoud- en duur wordt bepaald, in samenspraak met de ouders en de behoefte van het kind. Dit kan van 1 sessie tot 10 sessies of meer gaan, telkens van minstens een halfuur tot een uur. Graag houd ik de betrokkenen op de hoogte van hoe de begeleiding verloopt. Dit kan op afspraak na een aantal sessies.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met ons.

LOGOkids

Bredabaan 804
2170 Merksem

03 645 15 85

0472 27 76 56

info@logokids.be