LOGOkids MERKSEM

Logopedische en psychologische begeleiding

Kids Blazende Bellen

WELKOM op de WEBSITE VAN LOGOkids 

LOGOkids is een groepspraktijk gelegen te Antwerpen, Merksem. Ons team bestaat uit drie logopedisten en een psychologisch consulente.  Vertrekkend vanuit ieders expertise bieden wij onderzoek en begeleiding aan kinderen en jongeren met o.a. leerproblemen, sociaal-emotionele moeilijkheden, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en dergelijke meer.

Logopedie: 

Ons team van logopedisten beschikt over de nodige kennis en ervaring inzake het onderzoek en de behandeling van:

 • Leerstoornissen: dyslexie – dysorthografie – dyscalculie

 • Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

 • Articulatiemoeilijkheden

 • Afwijkende mondgewoonten en slikken bij kinderen en jongeren

 • Spraak-, taal- of slikmoeilijkheden bij volwassenen

 

Psychologie: 

Bij onze psychologisch consulente kunnen kinderen en jongeren terecht voor:

 • Sociaal-emotionele begeleiding bij bv. laag zelfbeeld, verwerken van scheiding, pesten, …

 • Sociale vaardigheidstraining

 • Spelcounseling

 • Relaxatie

 • Intelligentiebepaling

 • Aandacht-  en concentratieonderzoek

 

Ieder kind is uniek en verdient dan ook een unieke aanpak !

Binnen onze groepspraktijk is dit een erg belangrijke waarde. Door continue investering in navorming en regelmatig overleg trachten wij op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. We vertrekken in onze begeleiding steeds

vanuit de sterktes en zwaktes van het individuele kind en hechten veel belang aan overleg met alle betrokken partijen: ouders, school, CLB, artsen, …

De logopedisten van LOGOkids zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij ons houden aan de regelgeving en honoraria zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen logopedisten en de verzekeringsinstellingen.

Voor onderzoeken of begeleiding door onze psychologisch consulente is er spijtig genoeg nog geen tegemoetkoming voorzien door de verzekeringsinstellingen.

ONZE BEHANDELINGEN

Leerstoornissen

Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

Afwijkende mondgewoonten en slikken bij kinderen en jongeren

Spraak-, taal- of slikmoeilijkheden bij volwassenen

Psychologische begeleiding

Aandachts-, concentratie - en intelligentieonderzoek

LOGOkids

Bredabaan 804
2170 Merksem

03 645 15 85

0472 27 76 56

info@logokids.be